Vertrouwenspersoon nodig? Eckcellent Bureau VertrouwenspersoonEen veilige werkomgeving behoort tot de verplichting van iedere werkgever. Het beperken, en idealiter voorkomen van discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en agressie is essentieel om onaangename verrassingen in de toekomst te voorkomen als werkgever.

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om in eigen beheer een vertrouwenspersoon aan te stellen, echter zullen kleinere werkgevers in veel gevallen zelf als vertrouwenspersoon fungeren. Gezien de relatie tussen werkgever en werknemer een korte lijn betreft, kan dit voor de werknemer niet als de meest betrouwbare vertrouwenspersoon voelen. Waardoor spanningen eerder kunnen oplopen wat kan resulteren in onvrede, inefficiëntie en hoger ziekteverzuim.

Daarom neemt Eckcellent Vertrouwenspersoon als extern bureau een onafhankelijke positie aan voor werkgever en werknemer. Eckcellent Vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, passend advies en daar waar nodig ondersteuning op juridisch gebied. Middels een breed netwerk van specialisten kan ieder relevant vraagstuk een onderbouwd antwoord gegeven worden.

Als onafhankelijk ‘klankbord’ vervult Eckcellent Vertrouwenspersoon een belangrijke rol voor de werkgever als adviseur / sparringpartner op het gebied van personeel.

Eckcellent Bureau Vertrouwenspersonen
Stationsplein 4
6001 CH Weert

Telefoonnummer: +31 (0)6 19 25 68 85
Mail: info@eckcellentvertrouwenspersoon.nl